Úvod

Technická univerzita vo Zvolene, prostredníctvom Centra ďalšieho vzdelávania od roku 2006 ponúka odborné kurzy ďalšieho vzdelávania pre odbornú verejnosť. Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 nám umožnil vyškoliť viac ako 1500 absolventov. Sme veľmi radi, že môžeme pokračovať v našej práci a v roku 2019, Vám ponúknuť ďalšie 3 odborné kurzy. Veríme, že tak ako naši absolventi aj Vy budete spokojní s našimi kurzami a spoločne posunieme ďalej sektor lesníctva a poľnohospodárstva.

za tím CĎV-TUZVO
Mgr. Ing. Erik Selecký PhD., vedúci CĎV